Persondatapolitik

Korsør Antenneselskab er i samarbejde med vores leverandører dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver, når du er medlem hos os. Vi behandler persondata, når du tilmelder dig og tegner et medlemskab hos, enten som medlem eller som medlem med en abonnementsaftale på en tv-pakke. Vi behandler også dine persondata, når du foretager ændringer på din aftale, sender en forespørgsel på email eller på vores kontaktformularer via hjemmesiden eller ved personlig henvendelse på vores kontor.

Korsør Antenneselskab arbejder kun med ”almindelige persondata”. Vi indsamler og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere og levere den ydelse, som du efterspørger hos os. Til brug for din tilmelding registrerer vi dit navn, adresse, telefon, e-mail, tildelt medlemsnummer og andre database-ID’er som oplysninger til brug for betaling; fx anden betalings ID. Korsør Connect kan også være i besiddelse af dine bankoplysninger i forbindelse med refusion af betaling. Dvs. vi løbende arbejder med dine almindelige persondata. Vi registrerer ligeledes information om opsigelse af dit medlemskab. Dine data gemmes i den tid, du er medlem hos Korsør Antenneselskab og de efterfølgende 5 år, for at vi kan opfylde bogføringsloven. Dine data slettes herefter automatisk. Når du oplyser e-mail og mobiltelefon tillader du, at vi må kontakte dig via disse.

Har du spørgsmål vedr. vores håndtering af persondata, er du velkommen til at kontakte vores kontor på mail: bogholderi@korsoer-antenne.dk

Korsør Antenneselskab har en række samarbejdspartnere som også kan være i besiddelse af dine oplysninger. Vi passer alle sammen godt på dine personlige data og videregiver dem ikke til andre, medmindre det bliver pålagt eller er nødvendigt for vores samarbejde. I tilfælde af juridiske sager, kan vi give personlige data og oplysninger videre til fx offentlige myndigheder for at overholde gældende love og retsgyldige anmodninger. Vi arbejder med danske samarbejdspartnere og vores opbevaring/behandling af dine persondata sker altid indenfor EU. Vores data ligger på servere hos professionelle samarbejdspartnere. Der foreligger en samarbejdsaftale omkring behandling af - og opbevaring af persondata med disse. Alle systemer er bl.a. sikret ved adgangsbegrænsning.

Du kan altid modtage information om, hvilke data vi har registreret på dig – du kan også bede om, at få ukorrekte data rettet. Du har i visse tilfælde også ret til at få fjernet dine personoplysninger. Vi har dog ret til at beholde data, så længe vi stadig har brug for disse oplysninger for at overholde gældende lovgivning.

Hvis du gerne vil gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte os på mail. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om ”De registreredes rettigheder” på www.datatilsynet.dk.