KORSØR ANTENNESELSKAB

Korsør Antenneselskab er et andelsselskab og ejes derfor af medlemmerne. Antallet af medlemmer ligger forholdsvis stabilt på ca. 6000. Selskabet ejer og driver anlægget i Korsør. Formålet er at have et signalejerskab, der er uafhængigt af store eksterne leverandører og har siden 1983 sikret byen stabile og hurtige forbindelser til TV og internet.

Korsør Antenneselskab er et velfungerende, non-profit fællesskab. Vi har for nuværende indgået en samarbejdsaftale med YouSee om levering af tv-pakker. Samtidig har vi, som en nyhed, fra 1/11 2020 mulighed for at tilbyde vores medlemmer et lokalt forankret stabilt internet til meget fornuftige priser. Tidligere har selskabet "lånt" kablerne ud til YouSee, det er nu besluttet, at vi selv vil leverer internettet. Forbindelse og kvalitet er derfor præcis den samme - men nu med langt større fokus på nærhed og service - altså support og en tekniker lige ved hånden. Vi tilstræber, at imødekomme alle vores medlemmer med fornuftige løsninger. Udover dette har vi samarbejde med YouSee omkring internet via vores kabler. Samarbejdet med YouSee giver medlemmerne nogle medlemsfordele og rabat på YouSee produkter.

Anlægget er top moderniseret og fuldt på niveau med de fiber løsninger der findes. Der kan i dag leveres super net på op til 1000/100 Mbit og anlægget er optimeret til at kunne øge denne hastighed på sigt. Korsør er derfor sikret optimale løsninger langt ud i fremtiden.

Selskabet ledes af en frivillig bestyrelse og drives i det daglige af  kontorpersonalet og intern og ekstern support dels fra vores kontor på Tårnborgvej 4. og dels med hjælp fra NAL Medienet. Bestyrelsen varetager brugernes interesse i forhold til økonomi og indhold  - og arbejder løbende på at fremtidssikre byens anlæg under hensyntagen til lovkrav samt selskabets vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.

Bestyrelsen følger med interesse nyheder og det paradigmeskifte der sker på området, hvor tendensen er, at der skiftes fra  Flow TV (faste TV Pakker) til streaming. Der har vist sig et nyt behov for, at kunne agere hurtigt og professionelt, "antenneforeninger" tænkes således i fremtiden som "bredbåndforeninger" og der arbejdes hele tiden på strategiplaner for såvel TV og Internet.