Om Antenneselskabet


Her kan du læse om Antenneselskabet


Korsør Antenneselskab ejer TV- og internetkabelsystemet i Korsør og er eneste leverandør i Korsørområdet, hvor der er kabelnet til TV og internet.
Formålet er at have et signalejerskab, der er uafhængigt af eksterne leverandører.
Korsør Antenneselskab er et non profit selskab, der ejes og finansieres af vores tilsluttede brugere, og som for nuværende har indgået en samarbejdsaftale med YouSee om levering af TV-, internet- og telefoniydelser.
Selskabet ledes af en frivillig, ulønnet bestyrelse på syv medlemmer og drives i det daglige af et lønnet kontorpersonale fra vores kontor på Tårnborgvej 4.
Bestyrelsen varetager brugernes interesse i forhold til leverandører og myndigheder og arbejder løbende på at fremtidssikre antenneanlægget til at leve op til medlemmernes ønsker og behov under hensyntagen til selskabets vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.
Bestyrelsen sikrer desuden, at du får de bedste priser til de ønskede ydelser.