Bredbånd Only


Det er muligt at vælge "Bredbånd Only" fra YouSee via Antenneselskabet. Ønsker du at afmelde din TV pakke og skifte til "Bredbånd Only", skal du meddele os, at du ønsker at opsige din TV pakke og skifte til "Bredbånd Only". Det gør du ved at lave et pakkeskifte under fomularer. Vær opmærksom på gældende regler for pakkeskift.

Du betaler stadig et lille kontingent til Antenneselskabet, som går til drift og vedligeholdelse af nettet i byen. Du fortsætter med at afregne internet direkte til YouSee.