Bliver mit internet langsommere, hvis vi er flere på?

Det afhænger af hvilken type internetforbindelse husstanden benytter. Hvis I benytter en traditionel bredbåndsforbindelse, som leveres via kabel-tv eller telefonforbindelsen,  skal I dele båndbredden. Hvis I benytter en fibernetforbindelse, vil det ikke påvirke hastigheden.

Læs mere om forskellen på bredbånd og fibernet:

En fibernetforbindelse leveres via lyslederteknologi, som er en synkron forbindelse. Det betyder, at der kan uploades og downloades lige meget data på forbindelsen. Der kan også sendes flere data via de samme kabler.

Fibernetkabler har så meget båndbredde, at de aldrig bliver belastet af private husstande. Fibernet fungerer hurtigt, uanset om du er langt fra den nærmeste internetcentral. Det er ikke tilfældet ved traditionelle kobberforbindelser, som en almindelig bredbåndsforbindelse leveres med.