BESTYRELSE VÆLGER NYT NAVN TIL KORSØR ANTENNESELSKAB EFTER KONKURRENCE

Foto 1 - Samlet vindere af navnekonkurrence_1

Vinderne i Korsør Antenneselskabs navnekonkurrence er fra venstre Lind Krogh, S.E. Madsen, Philip Geil Jensen med familie, Thomas Kjølbye, Steffen Wanscher og Lars Rasmussen med bestyrelsesformand Mike Axdal på fløjen.

Vinderne af konkurrencen er kåret, og nu er bestyrelsen enige om et nyt navn. ”Vi har været glade for opmærksomheden og interessen fra mange af vore 8.500 husstande, der kunne deltage i konkurrencen. Det ny navn skal afspejle, at selskabet er trådt ind i den digitale tidsalder,” siger bestyrelsesformand Mike Axdal.

Der var gode ideer til et nyt navn fra nogle af de godt 8.500 husstande i Korsør, der kunne deltage i den konkurrence, som Korsør Antenneselskab havde udskrevet ved Storebælts Messen ved månedens start på Korsør Fæstning.

”Bestyrelsen har netop holdt møde for at vælge det nye navn. Det er Korsør Connect og skal afspejle, at selskabet er trådt ind i den digitale tidsalder,” siger bestyrelsesformand Mike Axdal. Han har sammen med den øvrige bestyrelse med næstformand Ebbe Jens Ahlgren, René Andersen, Tony Olsen, Asbjørn Kristensen, Palle Hinrichsen og Jim Olsen truffet afgørelsen.

Det nye navn betyder samtidig, at selskabet fortsætter med at opbygge et nyt brand blandt kunderne i Korsør. Selskabet går tilbage til 1983, hvor det blev etableret gennem en række sammenlægninger af lokale aktiviteter på området.

”Den digitale udvikling går hurtigt, og vi skal løbe hurtigere for at følge med. Praktisk betyder det, at vi allerede har ændret på sekretariatet på Tårnborgvej 4, der er blevet moderniseret. Næste trin bliver en ny hjemmeside, så kunderne bliver bedre orienteret og underholdt om bl.a. tilbud og nyheder,” siger Mike Axdal.

Præmier for 20.000 kr.
”Førstepræmien er et års abonnement på den store tv-pakke. Den blev vundet af hele to, der havde samme forslag, nemlig Philip Geil Jensen og Steffen Wanscher,” fortæller Suzanne Falk, der er leder af medlemsservice. Der blev også uddelt andenpræmier på et halvt års abonnement og tredjepræmier på tre måneders abonnement.

Navnekonkurrencen indgår i en større informationskampagne, der skal give Korsør Antenneselskab en mere markant profil. Selskabet ejer tv- og internetkabelsystemet i Korsør og er eneste leverandør i området med kabelnet til tv og internet. Formålet er at have et signalejerskab, der er uafhængigt af eksterne leverandører. Nonprofit selskabet ejes og finansieres af de tilsluttede brugere. Selskabet har for indeværende en samarbejdsaftale med YouSee om levering af tv-, internet- og telefoniydelser.