Pakkeskift


Her kan du bestille den TV pakke, der bedst passer dig. Hvis du vil bestille TV med Bland Selv kan du gøre det på YouSee.dk.

Undertegnede ønsker skift af pakke eller "Kun bredbånd".

Ønsker du skift til "TV Bland Selv" skal du kontakte YouSee direkte. Se nedenfor.

Betaling for ændringen koster kr. 350,- uanset nuværende pakke. Det gælder også "Bredbånd only".

Pakkeændringen kan tidligst træde i kraft en måned efter udgangen af indeværende måned, og for skift til større pakke efter at betaling til større pakke er modtaget.

Alle felter markeret med (*) er obligatoriske felter og skal udfyldes.

Feltet "Anmelder" udfyldes, såfremt en anden person (f.eks en søn eller datter) foretager udfyldelsen af pakkeskift.

NB: Denne blanket kan ikke anvendes af beboer, hvor udlejer opkræver kontingent. I det tilfælde rettes henvendelse til udlejer for ændring.Email
 
Medlems-/kundenummer. Kan ses på faktura eller PBS-oversigt (*)
Navn(e) (*)
Gade/vej, nr., etage, th./tv./lejl.nr. (*)
Postnummer og by (*)
Telefon/mobil (*)
-------------------------------
-------------------------------
Undertegnede ønsker at blive omkoblet
:
Ændringen vil ske ved udgangen af efterfølgende måned.
Det betyder eksempelvis, at hvis dags dato er 15. februar, da vil ændringen træde i kraft den 31. marts.
Hvis du ønsker opsigelsen skal ske senere end ved udgangen af næste måned, anfør dato her
-------------------------------
-------------------------------
Nuværende pakke: (*)
Ønskes ændret til: Hvis du ønsker "TV Bland Selv", så se nedenfor: (*)
Kun ved "Bland selv":
Hvis du ønsker "Bland selv" skal du bestille på YouSee "Mit YouSee". Alternativt ring til YouSee på tlf. 70704070.
Betaling (*)
Forfaldsdatoer er
1/1, 1/4, 1/7 og 1/10
Bankoplysninger ved overgang til mindre pakke: Registreringsnummer og kontonummer
Faktura for pakkeændring sendes til
:
Den ovenfor oplyste Email
Den ovenfor oplyste adresse
Anmelders navn og tlf.nummer (hvis anden person udfylder)
Evt. supplerende meddelelse til kontoret
Dags dato