Afholdt Generalforsamling 9. november 2017

Den 9. november 2017 afholdt vi den årlige generalforsamling.

Der var 45 fremmødte medlemmer.

Formanden Mike Axdal aflagde beretning for det forløbne år.

Regnskab og takstblad for 2018 samt budget for 2019 blev forelagt og godkendt.

Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, der var ingen modkandidater og alle fire blev genvalgt.

Der var indgået to forslag, der dog begge blev forkastet.

Formandens beretning og referat af mødet vedlægges. 

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling:  

Takstblad for 2018: